Pożegnanie księdza Wojciecha

W niedzielę 25 lipca, podczas Mszy św. o 8:30 podziękowaliśmy księdzu Wojciechowi za pracę w naszej parafii.

Od 25 sierpnia ks. Wojciech będzie wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca i parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach.